Carp Alligator Pumps

Carp Alligator Pumps+motor
Това е най-новият модел лодка за захранка.Задвижването на лодката е осъществено с помоща на две мощни помпи и един безколекторен електродвигател.За дистанционно управление е използвана 6 канална телеметрична апаратура апаратура TGY-I6 с работна честота 2,4 Гхц. и голяма дистанция на управление без да се страхувате от загубване на лодката. Това дистанционо позволява да се следи напрежението на основните акумулатори в лодката,температурата на двигателя и напрежението на акумулаторите в дистанционото.Не е за принебрегване факта ,че е монтиран и бекъп модул ,който е буфериран с 5,2 Ампера Литий-полимерен акумулатор осигуряващ 60 мин. непрекъсната работа на максимална скорост.Основните акумулатори са два и същото така са Литий-полимерни с общ капацитет 20 ампера.Те осигуряват около 4 часа непрекъсната работа на лодката.А за охлаждането на помпите не е необходимо да мислите.Те са самоохлаждащи се,което позволява непрекъсната работа без ограничение на времето.Могат да работят 24 часа без прекъсване!


Carp Alligator Pumps+motor
Размери: Дължина 600мм.,ширина 400мм.,височина 230мм.
Carp Alligator Pumps+motor
Carp Alligator Pumps+motor
Този модел използва за захранване изцяло Липо-полимерни акумулатори.Основните акумулатори са 10+10=20ампера и бекъп акумулатора е 5,2 ампера.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg